หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์
สำหรับงานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของประเทศไทยเรานั้น มีอาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจีย ...
2021-07-13 18:43:46
อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ร่วมเป็นหนึ่งใน วิทยากรโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรร ...
2021-07-13 18:39:55
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020" พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ที่ลานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับ
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020"เหลือพรุ่งนี้อีก 1 วันเน่อ พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ ...
2021-02-02 12:26:46
แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House 2020
พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House #Dek64 #แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เค้าเ ...
2021-01-27 15:09:30
ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กับหลากหลายรูปแบบชิ้นง ...
2021-01-27 15:06:36
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้และศึกษา การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและศึกษากระบวนการรีไซเคิล
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัว ...
2021-01-27 15:04:34
ศิษย์เก่าคนเก่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับรางวัลการประกวดสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2563 Design Excellence Award 2020 (DEmark)
ศิษย์เก่าคนเก่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับรางวัลการประกวดสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2563 Desi ...
2021-01-27 15:00:06
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดโครงการ ThaiStar Packaging Awards 2020
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดโ ...
2021-01-27 14:57:36
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึก ...
2021-01-27 14:54:37
ข่าวปัจจุบัน