หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั้งที่ 1" ณ ชุมชนวัดบุปผาราม
สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั้งที่ 1" ณ ชุมชนวัดบุปผาราม

admin ppd
2018-09-07 15:52:14

สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั้งที่ 1" ณ ชุมชนวัดบุปผาราม


เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทร์ผลิน เเละตัวเเทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั้งที่ 1" สำรวจและสร้างสรรค์ศิลปะไทยและสิ่งแวดล้อม กับความร่วมมือกันของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเป็นกิจกรรมที่ค้นหาเเรงบันดาลใจจากศิลปะไทยเพื่อ นำมาใช้สร้างสรรค์งานออกเเบบ 
รวมทั้งนำผลงานมานำเสนอเเละ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ชุมชนวัดบุปผาราม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน