หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > มจธ. เชิญอาจารย์คณะเทคโนฯ ร่วมหารือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มจธ. เชิญอาจารย์คณะเทคโนฯ ร่วมหารือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

admin ppd
2021-01-27 14:34:35

มจธ. เชิญอาจารย์คณะเทคโนฯ ร่วมหารือปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าร่วมประชุมหารือในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 8


Download