หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ณ ประเทศไต้หวัน
สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ณ ประเทศไต้หวัน

admin ppd
2021-01-27 14:44:21

สองนักศึกษาคณะเทคโนฯ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ณ ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในงาน “International Innovation and Invention Competition 2019 (IIIC 2019)” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ Taipei Ambassador Hotel ประเทศไต้หวัน โดยมีผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ผลงาน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้

นายนเรนทร์สูร พรหมแสง นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย (Chow Na Know)

นายสุกิจ จงกาญจนาสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) ผลงาน การออกแบบกลอง Kahong จากเศษวัสดุและดินสอสี (Smart Kahong)

และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้กำลังใจนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย


Download