หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ร่วมเป็นหนึ่งใน วิทยากรโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ร่วมเป็นหนึ่งใน วิทยากรโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

admin ppd
2021-07-13 18:39:55

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม "แนวทางการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Download