หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ได้ลงพื้นที่ต่อยอดศึกษาความต้องการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
“แฝกก๊อซาว” ชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกถึงงานฝีมือหัตถกรรมพื้นถิ่น คุณน้าคุณป้าสานหญ้าแฝกอย่างตั ...
2021-07-13 19:04:17
อาจารย์แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในชุมชน
งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่อาจารย ...
2021-07-13 19:01:13
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบหัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเมธาวี ต๊อดแก้ว นายภัทรกร อุณเวทย์วานิช และนางสาววรรณวรียา รักประยูร นักศึกษาส ...
2021-07-13 18:57:02
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในญี่ปุ่น
พี่วดี ปรางค์โอภาศวงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่ ...
2021-07-13 18:52:54
จินต์ สถาพรสถิย์สุข นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่น 11 ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ออกแบบสินค้าที่ระลึกส่งออกญี่ปุ่น
สวัสดีชาว IDP เราเงียบหายไปตั้งแต่ปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่จะกลับมาเปิดร ...
2021-07-13 18:48:12
อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์
สำหรับงานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของประเทศไทยเรานั้น มีอาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจีย ...
2021-07-13 18:43:46
อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ร่วมเป็นหนึ่งใน วิทยากรโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรร ...
2021-07-13 18:39:55
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020" พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ที่ลานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับ
บรรยากาศวันแรกของงาน "SSRU Open House 2020"เหลือพรุ่งนี้อีก 1 วันเน่อ พี่ๆ ใจดี รอน้องอยู่ ...
2021-02-02 12:26:46
แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House 2020
พี่ๆ ปี 1-3 กำลังเตรียมงาน Open House #Dek64 #แขนงนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เค้าเ ...
2021-01-27 15:09:30
ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กับหลากหลายรูปแบบชิ้นง ...
2021-01-27 15:06:36
ข่าวย้อนหลัง