หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink
อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink เข้าร่วมการประกวดผ ...
2018-09-07 15:59:26
อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และทีมวิจัย รับ 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และทีมวิจัย รับ 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมน ...
2018-09-07 15:58:12
กิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์”
กิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์”เมื่อวัน ...
2018-09-07 15:54:26
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอร ...
2018-09-07 15:53:23
สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั้งที่ 1" ณ ชุมชนวัดบุปผาราม
สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ "เดินดลใจ ครั ...
2018-09-07 15:52:14
นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Award ...
2018-09-07 15:33:31
ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016)
ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภ ...
2018-09-07 15:50:59
ข่าวย้อนหลัง