หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016)
ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016)

admin ppd
2018-09-07 15:50:59

ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016)


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ร่วมแสดงความยินดีกับนาย ชินวัฒน์ ครามพินิจ นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016) ณ สำนักงานอธิการบดี

ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน