หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

admin ppd
2018-09-07 15:33:31

นาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ และอาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017)

โดยนาย ชินวัตร ครามพินิจ นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ เข้ารับรางวัล AsiaStar Awards 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการตัดสิน
การประกวดฯ ไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่ผ่านมา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน