หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์

admin ppd
2018-09-07 15:53:23

อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา 
รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์


อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถ่ายภาพรับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ ในฐานะนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งต่อยอดงานวิจัยเพื่อส่งเข้าประกวดในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนมภัทร 
โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ผลงานเรื่อง : Si Thai : Non-Toxic Watercolor Paints from Natural Herb Extracts

ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวด ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Spacial Award) จาก IIDC 2017

และ ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ ในผลงานเรื่อง : Nat De Co : Super Edible Fiber ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวด ดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน (Sliver Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชรินทร์ บุญทศ : ภาพข่าว