หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

admin ppd
2021-01-27 15:06:36

ภาพบรรยากาศสอบก้าวหน้าโปรเจคของพี่ๆ ปี 4 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กับหลากหลายรูปแบบชิ้นงานที่สะท้อนถึงความสนใจ และเห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากแนวคิดของนักศึกษา

งานกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Design: EGD) งานออกแบบสิ่งพิมพ์ (Editorial Design) งานออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity Design) รวมไปถึงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ความสนุกเหล่านี้รอสอนน้องๆ รหัส 64 ที่กำลังจะเข้ามากันนะครับ
Download