หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์
อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์

admin ppd
2021-07-13 18:43:46

สำหรับงานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของประเทศไทยเรานั้น มีอาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก หรืออาจารย์ตั้มของพวกเราชาว IDP เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์ ณ กรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยงานนี้เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ สร้างการยอมรับของสังคม และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้คนพิการต่อไป

Download