หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > อาจารย์แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในชุมชน
อาจารย์แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในชุมชน

admin ppd
2021-07-13 19:01:13

งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่อาจารย์ในสาขาวิชา มีความตั้งใจ และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเสมอมา อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในชุมชนครับDownload