หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ได้ลงพื้นที่ต่อยอดศึกษาความต้องการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ได้ลงพื้นที่ต่อยอดศึกษาความต้องการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

admin ppd
2021-07-13 19:04:17

“แฝกก๊อซาว” ชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกถึงงานฝีมือหัตถกรรมพื้นถิ่น คุณน้าคุณป้าสานหญ้าแฝกอย่างตั้งใจ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารัก ร่วมสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผ่านการศึกษาพัฒนาและสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ได้ลงพื้นที่ต่อยอดศึกษาความต้องการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

Download